Logo1   Македонски   |   English   Logo2
      Logo3 Logo4
Logo5 Skip Navigation Links Logo6


ЗА НАС

ENTIRE LOGIC обезбедува иновативни продукти, решенија и услуги наменети за најразлични бизнис потреби.

Нашата експертиза вклучува развој на апликации, развој на бази на податоци како и администрација и подобрување на нивните перформанси, мрежна безбедност, ИТ инфраструктура, бизнис консултации…

Иновативен тим од високо стручни професионалци кои имаат исто гледиште на обезбедување ефикасност и сеопфатни решенија и услуги со помош на современи технологии.

Заедничко за нашите апликации, решенија и услуги е тоа што ги темелиме по принципот на безбедност и приватност, висока скалабилност, висока достапност и менаџибилност како основни карактеристики.

Сите овие атрибути директно ги намалуваат севкупните трошоци (TCO) на Вашиот систем.

Ние доставуваме високо квалитетни решенија во вашиот бизнис, со што Вие ќе ги постигнете Вашите цели во разумен рок спроведувајќи ги светски прифатените стандарди.

Користиме .Net технологија, ASP.Net, ADO.Net, Mobile.Net, Windows Server 2003/2008, Active Directory, SQL server, SQL Reporting Server, SQL Analysis Server, Data Warehousing, DMS...Logo7 MK  |  EN  |  За нас   |   Продукти   |   Решенија   |   Партнери   |   Контакт   |   Logo8      Logo9